logo

Controlling sprzedaży w praktyce

650,00  netto

Termin: 21.08.18 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

WPROWADZENIE
Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu, podczas którego przedstawimy Państwu temat controllingu sprzedaży w praktyce.
Uczestnicy szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających.

CELEM SZKOLENIA JEST:
przybliżenie tematyki kształtowania przychodów i kosztów sprzedaży
rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu sprzedaży,
rozwój umiejętności analityczno-strategicznych,
rozwój umiejętności analizy i prognozowania sprzedaży,
wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do controllingu
a) istota controllingu w procesie zarządzania firmą
b) cele controllingu
c) skąd brać dane do controllingu sprzedaży
d) ocena wiarygodności danych
2. Controlling sprzedaży w praktyce
a) próg rentowności
b) analiza sprzedaży
c) analiza marż
d) analiza rentowności
e) koszty sprzedaży
f) analiza odchyleń
g) analiza dynamiki
h) analiza wrażliwości
3. Planowanie sprzedaży
a) jak planować sprzedaż?
b) skąd brać dane niezbędne do planowania?
c) planowanie sprzedaży – na przykładach.
4. Analiza wskaźnikowa
a) wskaźniki niezbędne do oceny sprzedaży
b) analiza wskaźnikowa – problemy praktyczne
c) idealny wskaźnik?
d) samodzielna budowa wskaźników
5. Sprzedaż, a wyniki firmy
6. Analiza sprzedaży a systemy motywacyjne
7. Dylematy analizy sprzedaży danych nieliczbowych

TRENER


Piotr Rybicki
Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji, w tym książkę „Sprawozdanie finansowe. Jak czytać”, Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza”. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.