logo

DZIAŁ HR a RODO – rewolucja przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia

650,00  netto

Termin: 23.08.2018 r. 
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

DZIAŁ HR a RODO – rewolucja w procesie przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia – szkolenie 1-dniowe

Co to jest RODO i kiedy wchodzi w życie?
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/General Data Protection Regulation (RODO/GDPR), które wchodzi w życie 25 maja 2018.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej nowych europejskich przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, jak również, zdobycie umiejętności umożliwiających przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznych regulacji oraz umów przez właścicieli biznesowych zgodnie z nowymi wymogami RODO.

Korzyści ze szkolenia
Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących stworzenia lub aktualizacji wewnętrznych procesów, procedur oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami nowych europejskich przepisów – GDPR/RODO.
Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu oraz dyskusji, wraz z ćwiczeniami praktycznymi i analizami przypadków, którymi są zainteresowani sami uczestnicy. Wszyscy otrzymają także odpowiedzi na indywidualne pytania związane z przypadkami z ich firm/działów.

PLAN SZKOLENIA
1. RODO a przetwarzanie danych osobowych w procesie zatrudnienia
– przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
– RODO a UODO – relacja między RODO a ustawą o ochronie danych osobowych
– obowiązywanie RODO – terytorialne, czasowe, podmiotowe i przedmiotowe
– przepisy istotne dla działu HR w RODO – wybór, komentarz
– przepisy prawa krajowego istotne dla przetwarzania danych osobowych w dziale HR – wybór, komentarz
2. Dane osobowe w dziale HR
– jakie informacje są dane osobowymi?
– kategorie danych osobowych
– dane osobowe szczególnej kategorii w procesie zatrudnienia – identyfikacja, podstawy przetwarzania
– dane osobowe zwykłe w procesie zatrudnienia – identyfikacja, podstawy przetwarzania
– przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących w procesie zatrudnienia – możliwość, podstawy
3. Przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji
– zakres żądanych danych osobowych
– podstawa przetwarzania danych osobowych
– testy psychologiczne a ochrona danych osobowych
– pozyskiwanie informacji o kandydacie z mediów społecznościowych oraz od poprzedniego pracodawcy
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych -warsztaty
– klauzula informacyjna na etapie rekrutacji – warsztaty
– zasada minimalizmu a okres przechowywania danych osobowych z rekrutacji kandydatów niezatrudnionych (przetwarzanie CV w celu przyszłych rekrutacji)
4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników
– zakres żądanych danych osobowych
– podstawa przetwarzania danych osobowych
– klauzula informacyjna wobec pracownika – warsztaty
– zakres przetwarzania danych osobowych pracowników a zasada minimalizmu (przykładowo: czy pracodawca ma prawo przetwarzać informację o numerze i serii dowodu osobistego pracownika)
– monitoring wizyjny, służby pocztowej, bilingów telefonu służbowej – nowelizacja ustawy – Kodeks pracy
– dane z GPS a przetwarzanie danych osobowych
– odcisk linii papilarnych
– identyfikator pracownika
– potwierdzanie przybycia i obecności w pracy (w tym lista obecności) a ochrona danych osobowych
5. Przetwarzanie danych osobowych byłych pracowników
– zasada minimalizmu a okres przechowywania danych osobowych (nowelizacja ustawy – Kodeks pracy).
6. Audyt teczki akt osobowych i pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem według RODO.
7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane według RODO – które i w jakim zakresie przysługują pracownikowi?
– prawo do sprostowania danych osobowych
– prawo do bycia zapomnianym
– prawo do ograniczenia przetwarzania
– prawo do przenoszenia danych osobowych
– prawo do sprzeciwu
8. Przetwarzanie danych osobowych pracowników przez procesora
samozatrudnienie, BHP, medycyna pracy, zewnętrza obsługa kadrowo – płacowa
– zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych
– umowa powierzenia przetwarzania danych – warsztaty
9. Odbiorcy danych osobowych pracowników
– przykłady.
10. ZFŚS, związki zawodowe, członkowie rodziny pracownika
– zasady przetwarzania danych osobowych, zakres żądanej bądź udostępnianej informacji.
11. Przekazanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej i do państwa trzeciego.
12. Wdrożenie RODO w dziale HR
– audyt
– szacowanie ryzyka
– środki techniczno – organizacyjne
– dokumentacja przetwarzania danych osobowych
13. Inspektor Ochrony Danych w strukturze organizacji (IOD będący pracownikiem ADO)
– unikanie konfliktu interesów, wymagania, odpowiedzialność, wymagania
14. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie ochrony danych osobowych
– naruszenia danych osobowych – przykłady możliwych naruszeń w dziale HR
– zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej, porządkowej, odszkodowawczej, karnej

Trener: ANNA STOKŁOSA
radca prawny, specjalista prawa informacji, w szczególności zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz dostępem do informacji publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym wdrożeń. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką ochrony danych osobowych (zrealizowanych ponad 400 godzin szkoleniowych). Wykładowca w ramach projektu cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz na szkoleniach dla pracowników m.in. Gminy Cmoleń, Gminy Żyrardów, Teatru Studio, Muzeum Karykatury oraz szkoleń otwartych organizowanych przez m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

 

inne szkolenia z RODO w HR Accelerate:
2. Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 22-23.09.2018

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.