logo

Finanse dla niefinansistów

650,00  netto

Termin: 27.07.18 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Finanse dla niefinansistów

WPROWADZENIE
Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu Finanse dla niefinansistów , podczas którego przedstawimy Państwu temat finansów dla niefinansistów.
Uczestnicy szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających.

CELEM SZKOLENIA JEST:

  • przybliżenie osobom nie związanym na co dzień z finansami jak rozmawiać z księgowością i jak rozumieć przekazywane przez dział finansowy informacje
  • zrozumienie podstaw finansów przedsiębiorstwa;
  • zrozumienie wzajemnych powiązań między działami firmy;
  • nabycie umiejętności w zakresie czytania i analizowania sprawozdań finansowych;
  • nabycie umiejętności w zakresie podstawowych pojęć matematyki finansowej;
  • rozwój umiejętności analitycznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, prawem pracy, pracowników działów kadrowo-płacowych, pracowników działów księgowych, oraz wszystkich tych którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z poruszanych na szkoleniu tematów.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co to są finanse w firmie
a) podstawowe definicje i miejsce finansów w strukturze firmy
b) współpraca z działem księgowości
c) finanse a cele strategiczne firmy

2. Jak powstaje i czym jest sprawozdanie finansowe
a) jak rozumieć: aktywa, pasywa, przychody, zyski oraz inne księgowe słowa
b) jak jest zbudowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
c) po co nam potrzebna informacja dodatkowa

3. Analiza finansowa
a) jak interpretować liczby i jak czytać „między wierszami”
b) analiza dynamiki
c) analiza struktury
d) analiza wskaźnikowa: rentowność, płynność, zadłużenie, obrotowość
e) analiza z uwzględnieniem otoczenia

4. Koszty jako ważny element finansów
a) dlaczego nie da się obniżyć kosztów do zera
b) co to są koszty
c) jak powstają koszty
d) jak zarządzać kosztami

5. Finanse na styku produkcji, sprzedaży i logistyki
a) co menedżer powinien wiedzieć o finansach
b) problematyka współpracy działów operacyjnych z finansami
c) co finanse muszą wiedzieć o produkcji, sprzedaży i logistyce

6.  Zarządzanie kapitałem obrotowym
a) ile mieć zapasów, należności i zobowiązań
b) dylemat: optymalna czy minimalna wielkość pozycji

7.  Zarządzanie gotówką
a) czy mieć jej bardzo dużo, czy lepiej jak najmniej
b) gotówka w czasie kryzysu
c) ile naprawdę mam gotówki w firmie

8.  Ocena projektów inwestycyjnych
a) jak ocenić czy coś się opłaca, gdy pieniądz traci na wartości w czasie NPV
b) IRR
c) reanaliza projektów

9.  Planowanie finansowe
a) co się wydarzy w przyszłości
b) problematyka planowania w czasach niepewności
c) rok, pięć czy 25 lat?

10.  Finansowanie działalności
a) ile to naprawdę kosztuje
b) kredyt, leasing, pożyczki
c) finansowanie właścicielskie
d) dotacje
e) dostawcy

TRENER

Piotr Rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji, w tym książkę „Sprawozdanie finansowe. Jak czytać”, Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza”. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

 << powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.