logo

FRIS® STYLE MANAGEMENT – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INDYWIDUALNEGO W ZESPOLE/ORGANIZACJI

1 350,00  netto

Termin: wrzesień 2018 – skontaktuj się by dowiedzieć się więcej skontaktuj się by dowiedzieć się więcej
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

FRIS® STYLE MANAGEMENT  Szkolenie 2-dniowe

Informacje ogólne:

Do czego może służyć raport FRIS® i wiedza, którą dzięki niemu się zyskuje:

 • do definiowania celów swoich i pracowników, zgodnie z ich predyspozycjami.
 • do poszukiwania obszaru pracy, w którym dana osoba się spełnia.
 • można zamieść swój wynik w sekcji „Wyniki testów” na LinkedIn lub w opisie GoldenLine
 • do dołączenia do swojego CV.
 • do rozwijania kompetencji komunikacyjnych z osobami prezentującymi inne style w ramach zespołu.
 • do stworzenia sobie optymalnego środowiska pracy.
 • do sprawdzenia, z czyjej pomocy potrzeba skorzystać, lub jakie umiejętności wyćwiczyć, by dokończyć projekt/cel/zrealizować marzenie.
 • do skutecznego wykorzystania w zarządzaniu zespołem.

Podczas szkolenia/warsztatów uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym jest naturalny styl myślenia i działania zgodnie z modelem FRIS®.
 • zrozumieją, jaki ma to związek z zarządzaniem, motywacją i zaangażowaniem.
 • odkryją, dlaczego ludzie wykonując jeden rodzaj zadań są bardziej zaangażowani i skuteczni osiągając stan „flow”, a unikają innych.
 • nauczą się, jak definiować i wybierać cele i zadania tak, aby „chciało się chcieć”.
 • otrzymają dużą porcję inspiracji do tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania i motywowania pracowników .
 • odkryją, jak zwiększyć indywidualną efektywność u poszczególnych członków zespołu.
 • dowiedzą się jak budować autorytet w zespole.
 • dowiedzą się jak komunikować się z zespołem uwzględniając indywidualne style myślenia i działania.
 • dowiedzą się jak zarządzać zgodnie ze swoim naturalnym stylem myślenia i działania.

Program szkolenia

Dzień I (9.00-17.00) – JA i FRIS®

 • Wstęp – cele, agenda szkolenia, zasady współpracy, poznanie się
 • Wprowadzenie – Gra inspiracyjna „Figury i Kolory”
  Figury i Kolory to praktyczne ćwiczenie komunikacji werbalnej, które skutecznie obrazuje ogrom i różnorodność strategii stosowanych przez osoby w celu nadania sensu wypowiadanym słowom. Pozwala również zbadać, w jaki sposób jednostki oraz grupy dzielą miedzy sobą treści, jak przekazywane jest postrzeganie oraz jak rozwijane są strategie organizacji przy uwzględnieniu poszczególnych stylów myślenia i działania.
 • Prezentacja metodyki FRIS®
  • Geneza metodyki
  • Obszary których dotyczy metoda
  • Ćwiczenie „Kolorowy poker” – gra kartami FRIS® pomagająca zrozumieć i zapamiętać kluczowe pojęcia metodyki
 • Grupa pracuje w podzespołach (3-4 osoby). Celem jest wybranie z zestawu kart FRIS®optymalnego układu opisów indywidualnych z całej talii kart za pomocą wymiany, negocjacji i doboru.
  • Symbolika i kolorystyka FRIS®
  • Ćwiczenie „Autorefleksja” – samodzielna wstępna diagnoza mojego stylu myślenia
 • Każdy uczestnik indywidualnie zaznacza różnymi kolorami i w różnych figurach poziom swojego przewidywanego stylu.
  • Style myślenia i style działania FRIS®
 • Ja i raport FRIS®
  • Wprowadzenie do raportu indywidualnego FRIS®
  • Zapoznanie się z raportami indywidualnymi – ćwiczenie z kolorowymi naklejkami
 • Każdy dobiera sobie swoją konfigurację naklejek FRIS® i umieszcza je na indywidualnym identyfikatorze
  • Wymiana informacji o swoich stylach w zespole
 • Style działania FRIS®
  • Rysowanie zespołowego profilu na FC
  • Zadanie zespołowe „Obrazy” – rozpoznawanie stylów działania
 • Uczestnicy w podgrupach dostają zestawy Obrazów FRIS® z określeniami do dopasowania i kolorowe post-it’y, na których zapisują swoje skojarzenia wynikające z poszczególnych obrazów
  • Identyfikacja moich stylów działania
 • Podsumowanie dnia I
  • osobista refleksja na zakończenie dnia
  • podsumowanie i plan na dzień następny

Dzień II (9.00 – 17.00) – POTENCJAŁ INDYWIDUALNY I ZESPOŁOWY

 • Przypomnienie podstawowych treści z dnia poprzedniego
  • Gra „3 pytania” – indywidualnie i zespołowo – rywalizacja, punkty i nagrody
  • Każdy uczestnik zapisuje na swojej kartce 3 pytania, na które potrafi odpowiedzieć, następnie w zespołach wybierają 5 pytań, które zadają innej grupie. Trener na FC zapisuje punktację i monitoruje aby pytania się nie powtarzały. Wygrany zespółdostaje nagrodę.
 • Proces zespołowy FRIS®
  • Wprowadzenie do procesu i ról w zespole
  • Gra planszowa FRIS® „Fazy procesu”
  • Uczestnicy pracują w podgrupach. Dostają kolorowe plansze dwustronne i pionki, których ilość zależy od stylów myślenia i stylów działania w procesie FRIS® F. Tworzą proces grupowy dla swojej podgrupy i wybierają, ustawiając pionki, najbardziej charakteryzujące ich w działaniu stwierdzenia z planszy.
 • Analiza mojego zespołu w oparciu o FRIS®
  • Role w zespole
  • Praca w podgrupach z obserwatorami – konstrukcja modelu FRIS® z papieru – figura przestrzenna. Omówienie ról z perspektywy profili.
  • Potencjał ról zespołowych FRIS®
  • Budowanie autorytetu menedżera i potencjału w zespole – jak wykorzystać moje mocne strony w skutecznym motywowaniu zespołu
  • Analiza przykładowego raportu zespołowego – na co zwracać uwagę w analizie, co analizować i jak?
  • Wypracowanie osobistych dobrych praktyk analizy potencjału zespołu i tworzenie efektu synergii
  • Praca w podgrupach – tworzenie modelu najbardziej skutecznego zespołu. Każda podgrupa ma do zrealizowania swój cel.
 • Komunikacja w zespole FRIS®
  • Gra zespołowa „Żabki”
  • Ćwiczenie: praca w dwóch podzespołach. Zadaniem uczestników jest przejście z jednej strony na drugą według określonych zasad dotyczących komunikacji, które dostają przed rozpoczęciem gry.
  • Komunikacja w zespole – praca warsztatowa „Co robić/czego unikać? – w komunikacji z poszczególnymi stylami myślenia.
  • Omówienie na forum i uzupełnienie
 • Profile zawodowe FRIS®
  • Zgodność profilu zachowań z preferowanym profilem zawodowym
  • Ćwiczenie: każdy uczestnik dostaje kolorowe karty profili zawodowych i układa je, określając swoje preferencje zawodowe
 • Wnioski
  • Moje osobiste refleksje – co biorę dla siebie?
  • Prezentacje na forum
  • Pytania i odpowiedzi
  • Zebranie dobrych praktyk
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia
  • Ankiety
  • Dyplomy

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.