logo

HR Business Partner – strategiczna rola w nowoczesnej organizacji

1 350,00  netto

Termin: 10.12.2018-11.12.2018 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Szkolenie 2-dniowe

Informacje ogólne:

Kurs przygotowujący do efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach

Cele szkolenia:
Szkolenie ma za zadanie pomóc HR Business Partnerom zostać ekspertem w budowaniu zaangażowania pracowników oraz we współpracy i wsparciu menedżerów w organizacji.
Uczestnicy warsztatów poznają skuteczne sposoby rozwiązywania problemów w obszarze personalnym i nauczą się w kreatywny sposób wspierać managerów w osiąganiu celów biznesowych.
Zdobędą także praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi wspierających procesy motywowania, budowania efektywnych zespołów, procesów rekrutacji i rozwoju oraz zarządzania talentami. Będą potrafili jeszcze lepiej odnaleźć się w nowej roli i zbudować mocną pozycję HR Business Partnera w organizacji.

Wprowadzenie:
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwowano zupełnie nowe trendy i oczekiwania biznesu jeśli chodzi o rolę działów HR. Specjaliści HR pełniący dotychczas w wielu organizacjach role wspierające i administracyjne, dostrzegają potrzeby zwiększenia swoich kompetencji do nowych zadań, które wpisują się w model HR Business Partneringu Dave’a Urlicha.
W związku z tym, aby sprostać nowej roli i wypracować swój autorytet w organizacjach pracownicy działów HR powinni nauczyć się:
– słuchać potrzeb pracowników i być ich rzecznikami, aby skutecznie budować wizerunek pracodawcy
– inicjować zmiany w firmie i proponować rozwiązania zwiększające zaangażowanie i efektywność pracowników
– skutecznego zarządzania informacjami i danymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrożeniu systemowych rozwiązań wspierających procesy biznesowe
– umiejętnej koordynacji strategii HR ze strategią biznesową poprzez pełnienie roli strategicznego partnera biznesowego

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby nabyć lub poszerzyć wiedzę w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, poznać procesy i skuteczne narzędzia HR oraz przygotować się do roli HRBusiness Partnera. Zapraszamy między innymi : Specjalistów Personalnych, Specjalistów ds. rekrutacji i rozwoju, Specjalistów działów administracji HR,Specjalistów kadr i płac, którym zależy na zdobyciu wiedzy także z zakresu „miękkiego HR”, HR Business Partnerów pragnących osiągać jeszcze lepsze efekty w swojej pracy, a także wszystkich managerów i właścicieli firm, którzy chcą poznać nowoczesne metody zarządzania najcenniejszym kapitałem swoich przedsiębiorstw – ich pracownikami.

Metody pracy:
Warsztat jest prowadzony w formieinteraktywnej i bazuje na wymianie wiedzy uczestników oraz praktycznych case study zaczerpniętych z doświadczeń zawodowych trenera. Trening opiera się więc na przykładach zastosowań konkretnych narzędzi, ćwiczeniach, scenkach symulacyjnych, warsztatach w podgrupach oraz wymianie opinii podczas moderowanych dyskusji. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera. Dzięki pracy w małych grupach, uczestnicy mogą przetrenować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku, poszerzyć i utrwalić repertuar nowych zachowań, doskonalić pracę zespołową, w której skorzystają z efektu synergii i wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie – zalety:
– praktyczny charakter warsztatów poprzez poznanie użytecznych w pracy HRBP instrumentów i rozwiązań systemowych
– możliwość przećwiczenia kluczowych narzędzi w pracy HR Business Partnera
– możliwość odniesienia poznawanych rozwiązań do własnych doświadczeń i przygotowanie planów usprawniających we własnej organizacji.

Korzyści dla uczestnika:
– wzrost świadomości biznesowej oraz nabycie umiejętności kreowania i implementacji skutecznej strategii HR skorelowanej z celami strategicznymi organizacji lub wybranego obszaru biznesowego
– poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do zbudowania modelu HR Business Partneringu w swojej organizacji
– zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z efektywną współpracą operacyjną i strategiczną z biznesem
– rozwój umiejętności związany z realizacją najważniejszych działań z zakresu ZZL tj. przyciąganie i utrzymywanie pracowników, zarządzanie talentami, rozwój i szkolenia, działania employer brandingowe czy performance management
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i uzyskanie informacji zwrotnej od trenera przy każdym ćwiczeniu praktycznym
– indywidualne doradztwo po zakończeniu szkolenia odnośnie pomysłów usprawniających i wdrożeń w organizacjach uczestników

Korzyści dla organizacji:
– realne wsparcie dla biznesu, dzięki nabyciu nowych kompetencji i wzmocnieniu autorytetu HR Business Partnera
– wzmocnienie wizerunku firmy na rynku pracy i przyciągnięcie wartościowych kandydatów o wysokich kompetencjach , co przełoży się na zwiększenie efektywności firmy
– możliwość zmniejszenia fluktuacji pracowników i zapewnienie ciągłości organizacyjnej poprzez budowanie kultury organizacji opartej na takich wartościach jako zaufanie i wzajemny szacunek oraz dzięki wdrożeniu systemowych rozwiązań dotyczących rozwoju i motywowania pracowników
– wsparcie w zbudowaniu dobrze zarządządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia zwiększające zaangażowanie i efektywność pracowników poprzez rozwój kompetencji managerów
– pomoc w optymalnym planowaniu zasobów ludzkich, a tym samym podniesieniu efektywności działania firmy poprzez dostarczanie informacji i skuteczne pozyskiwanie talentów z rynku.

Program:
23.08.2018 Dzień 1:
Moduł I
Strategia firmy, a rola nowoczesnego DziałuHR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.
1. Model biznesu a strategia firmy (różnice w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku dla różnych biznesów np. start up-u nowoczesnej technologii i dojrzałej firmy produkcyjnej )
2. Planowanie i analiza strategiczna
3. Strategia HR a strategia firmy- najnowsze trendy

Moduł II
Rola, kompetencje i zadania HR Business Partnera w organizacji – model Dave’a Urlicha
1. Tradycyjne role a HR a rola HRBP
2. Funkcje pełnione w organizacji (Partner Strategiczny, Animator zmian, Ekspert Administracji, Rzecznik pracowników)
3. Profil kompetencyjny HRBP – zakresy odpowiedzialności i uprawnień

Moduł III
Zarządzanie zmianą organizacyjną – wspieranie managerów w systemowym wdrażaniu zmian.
1. Praktyczne aspekty wdrażania i zarządzania zmianą (8 kroków w koncepcji Johna Kottera)
2. Jak sobie radzić z oporem przed zmianą?
3. Zasady komunikacji zmian, budowanie zaangażowania managerów i pracowników przy wdrażaniu zmian – pozyskanie agentów zmiany w organizacji

24.08.2018
Dzień 2:

Moduł IV
Wyzwania HRBP w zakresie przyciągania talentów irozwoju kompetencji pracowników
1. Narzędzia i dobre praktyki w zakresiebudowania wizerunku pracodawcy, rekrutacji, rozwojui zarządzania talentami.
2. Performance Management- nowoczesne metody zarządzania efektywnością i motywowania skutecznych biznesowo zespołów.
3. Lidership – jak skutecznie przygotowywać managerów budowania przywództwa w organizacji, kształtowanie dojrzałej kultury organizacyjnej

Moduł V
Budowanie silnej pozycji HRBP w organizacji
1. Budowanie własnego „Personal branding” w organizacji i elementy wzmacniające autorytet HRBP.
2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami kierowniczymi, sposoby budowania relacji i zaufania, zarządzanie konfliktem
3. Promowanie projektów HR w organizacji.

Prowadząca:

BEATA MOLSKA
Dyrektor Zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej HR Accelerate. Jest psychologiem biznesu, trenerem, coachem oraz wieloletnim Dyrektorem Personalnym w firmach z sektora finansowego (bankowość, zarządzania należnościami, factoringu i ubezpieczeń) oraz firm produkcyjnych i logistycznych. Z branżą HR jest związana od ponad 20-stu lat. Jako certyfikowany coach (ICC) prowadzi executive coaching, team coaching, szkolenia kadry managerskiej i sił sprzedażowych, a także kompleksowo wdraża strategię personalną w firmie. Skutecznie realizowała takie projekty jak: badania satysfakcji pracowników, wartościowanie stanowisk pracy, zmiany struktury i projekty outplacementowe, restrukturyzacja przy połączeniach lub przejęciach spółek związane z zasobami ludzkimi, zaawansowane rekrutacje najwyższej kadry managerskiej, system zarządzania przez cele (MBO), modele kompetencji i system okresowych ocen pracowniczych, wdrożenie narzędzi i technologii wspierających procesy HR, systemowe rozwiązania związane z projektowaniem efektywnych szkoleń i programów rozwojowych, ścieżek kariery, Talent Management. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w zakresie Psychologii Biznesu (studia magisterskie) i MBA oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała certyfikat trenera biznesu. Przez ponad 15 lat była odpowiedzialna za całość procesów HR w tym payroll, politykę wynagrodzeń, szkolenia i rozwój w branży finansowo- ubezpieczeniowej w firmach ING Commercial Finance, Coface Poland, Axa Assistance oraz w branży dystrybucyjnej i FMCG jako Interim HR Director– w firmie Nestle Waters będącej właścicielem marki Dar Natury (restrukturyzacja i podział biznesu oraz zasobów ludzkich po transakcji sprzedaży firmie Eden Spring)
Przez prawie 8 lat była odpowiedzialna za politykę wynagrodzeń i benefitów oraz miękki HR jako Dyrektor Personalny w firmie Coface (mapowanie i opisywanie stanowisk, rozbudowa struktury w tym nowej spółki factoringowej, job grading, rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, projekty rozwojowe (w tym pozyskanie środków unijnych na szkolenia dla pracowników).
Ostatnio współpracowała jako Interim Recruitment & Development Manager przy projektach związanych z rozbudowaniem struktury organizacji i mapowaniu stanowisk oraz rekrutacyjnych i rozwojowych w DPD Polska Sp. z o.o. w tym m.in.: wartościowanie i opisywanie stanowisk pracy po połączeniu z inną firmą kurierską – Siódemką, Akademia Talentów DPD i inne. Aktualnie pełni rolę Head of Development and Recruitment w firmie Xella Polska Sp. z o.o. – producenta systemów i materiałów budowlanych (marki Ytong, Silka i Multispor)
Od 1997 roku jest także Dyrektorem Zarządzającym firmy doradczo-szkoleniowej HR ACCELERATE i współpracuje jako freelancer przy projektach HR. Posiada uprawnienia certyfikacyjne do wielu narzędzi psychometrycznych i testów umiejętności służących do diagnozy potencjału w procesach rozwojowych, coachingowych czy rekrutacyjnych , w tym m.in.: Insightful Profiler ip coach 121, FRIS style myślenia, Extended DISC, SHL, Profiles XT.

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.