logo

MANAGER JAKO COACH – JAK ROZWIJAĆ I MOTYWOWAĆ SWÓJ ZESPÓŁ

1 350,00  netto

Termin: 25.02.2019 – 26.02.2018
Warszawa

 

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

MANAGER JAKO COACH Szkolenie 2-dniowe

Informacje ogólne:

Szkolenie jest przeznaczone dla tych managerów, którzy pragną doskonalić swój warsztat, chcą mieć możliwość swobodnego poruszania się w różnych stylach zarządzania i poznać szeroką gamę narzędzi managerskich, w tym coaching.
Warsztat pozwala zrozumieć czy jest coaching w klasycznym ujęciu i jak można wykorzystać tę wiedzę w praktyce managerskiej.
Jeśli zależy Ci na zwiększeniu dojrzałości swoich pracowników i nauczenie ich brania odpowiedzialności za swoje działania, to szkolenie jest dla Ciebie.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie przez Uczestnika umiejętności coachingowego stylu zarządzania jako jednego ze skutecznych narzędzi w praktyce managerskiej. Szkolenie adresowane jest do managerów, którzy w swojej codziennej pracy zarządzają zespołami zróżnicowanymi lub wielopokoleniowymi oraz chcą nauczyć się dostosować styl zarządzania i motywatory do indywidualnej sytuacji i danej osoby.

Korzyści dla uczestnika:

 • zrozumienie czym jest coaching i jak tę wiedzę wykorzystać w codziennym zarządzaniu zespołem
 • zwiększenie praktycznej umiejętności budowania autorytetu managera i coacha, poprzez lepsze zrozumienie pracownika
 • możliwość przećwiczenia pod okiem coacha i trenera rozmowy coachingowej
 • doświadczenie podczas ćwiczeń w parach mocy pytań w coachingu
 • poznanie struktury procesu coachingowego

Korzyści dla firmy:

 • budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wysokiemu zaangażowaniu pracowników,
  którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania
 • zwiększanie efektywności zespołu, poprzez skuteczne rozwijanie kompetencji pracowników i dobór odpowiednich motywatorów
 • zwiększenie satysfakcji pracowników i zmniejszenie rotacji w firmie dzięki wdrożeniu coachingowego stylu zarządzania

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień szkolenia

Moduł I

Istota coachingu:

 • czym jest, a czym nie jest coaching w klasycznym ujęciu, w odróżnieniu od innych form rozwoju tj. mentoring, doradztwo czy szkolenie
 • zasady etyczne w pracy coacha
 • jak rozpoznać osobę w kryzysie – kiedy wskazany jest coaching, a kiedy terapia
 • dlaczego i kiedy warto stosować coachingowy styl zarządzania w praktyce managerskiej
 • manager w roli coacha – niezbędne umiejętności i kompetencje

Moduł II

Tworzenie partnerstwa w procesie coachingu:

 • w jaki sposób prowadzić rozmowę coachingową – najważniejsze zasady
 • jak aktywnie słuchać, prawidłowo formułować informację zwrotną i zadawać mocne pytania w procesie coachingu
 • co może wspierać, a co zagrażać tworzeniu partnerstwa w procesie coachingu
 • styl coachingowy a inne style zarządzania – przywództwo sytuacyjne

II dzień szkolenia
Moduł III
Struktura procesu coachingowego

 • podróż w pięciu krokach – metafora drogi w coachingu
 • bagaż w podróży – czyli zasoby z jakich możemy korzystać lub balast jakiego chcemy się pozbyć
 • jak ustalić cel w procesie coachingu
 • diagnoza stanu rzeczywistego, jako podstawa do dokonania zmian
 • jak uruchomić kreatywne myślenie podczas szukania alternatywnych rozwiązań – planowanie działań, inspirowanie zmian
 • wyjście ze strefy komfortu – pierwszy krok ku zmianie (działanie)
 • podsumowanie i analiza – co można zrobić lepiej?

Moduł IV
Motywowanie i rozwijanie pracownika a coachingowy styl zarządzania

 • czy dobrze znasz swojego pracownika? – jak rozpoznać indywidualną motywację wewnętrzną i dostosować motywatory w procesie zarządzania coachingowego
 • branie odpowiedzialności za własne działania a dojrzałość pracownika – jak zbudować zespół samodzielnych i zmotywowanych ekspertów
 • jak budować autorytet managera i coacha
 • mój plan na dalszy rozwój umiejętności managerskich i coachingowych

Forma szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, angażującej wszystkich uczestników poprzez udział w ćwiczeniach (w parach, podgrupach i indywidualnych), dyskusje i burze mózgów

Prowadząca:

BEATA MOLSKA
Dyrektor Zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej HR Accelerate. Jest psychologiem biznesu, trenerem, coachem oraz wieloletnim Dyrektorem Personalnym w firmach z sektora finansowego (bankowość, zarządzania należnościami, factoringu i ubezpieczeń) oraz firm produkcyjnych i logistycznych. Z branżą HR jest związana od ponad 20-stu lat. Jako certyfikowany coach (ICC) prowadzi executive coaching, team coaching, szkolenia kadry managerskiej i sił sprzedażowych, a także kompleksowo wdraża strategię personalną w firmie. Skutecznie realizowała takie projekty jak: badania satysfakcji pracowników, wartościowanie stanowisk pracy, zmiany struktury i projekty outplacementowe, restrukturyzacja przy połączeniach lub przejęciach spółek związane z zasobami ludzkimi, zaawansowane rekrutacje najwyższej kadry managerskiej, system zarządzania przez cele (MBO), modele kompetencji i system okresowych ocen pracowniczych, wdrożenie narzędzi i technologii wspierających procesy HR, systemowe rozwiązania związane z projektowaniem efektywnych szkoleń i programów rozwojowych, ścieżek kariery, Talent Management. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w zakresie Psychologii Biznesu (studia magisterskie) i MBA oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała certyfikat trenera biznesu. Przez ponad 15 lat była odpowiedzialna za całość procesów HR w tym payroll, politykę wynagrodzeń, szkolenia i rozwój w branży finansowo- ubezpieczeniowej w firmach ING Commercial Finance, Coface Poland, Axa Assistance oraz w branży dystrybucyjnej i FMCG jako Interim HR Director– w firmie Nestle Waters będącej właścicielem marki Dar Natury (restrukturyzacja i podział biznesu oraz zasobów ludzkich po transakcji sprzedaży firmie Eden Spring)
Przez prawie 8 lat była odpowiedzialna za politykę wynagrodzeń i benefitów oraz miękki HR jako Dyrektor Personalny w firmie Coface (mapowanie i opisywanie stanowisk, rozbudowa struktury w tym nowej spółki factoringowej, job grading, rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, projekty rozwojowe (w tym pozyskanie środków unijnych na szkolenia dla pracowników). Ostatnio współpracowała jako Interim Recruitment & Development Manager przy projektach związanych z rozbudowaniem struktury organizacji i mapowaniu stanowisk oraz rekrutacyjnych i rozwojowych w DPD Polska Sp. z o.o. w tym m.in.: wartościowanie i opisywanie stanowisk pracy po połączeniu z inną firmą kurierską – Siódemką, Akademia Talentów DPD i inne. Aktualnie pełni rolę Head of Development and Recruitment w firmie Xella Polska Sp. z o.o. – producenta systemów i materiałów budowlanych (marki Ytong, Silka i Multispor)
Od 1997 roku jest także Dyrektorem Zarządzającym firmy doradczo-szkoleniowej HR ACCELERATE i współpracuje jako freelancer przy projektach HR. Posiada uprawnienia certyfikacyjne do wielu narzędzi psychometrycznych i testów umiejętności służących do diagnozy potencjału w procesach rozwojowych, coachingowych czy rekrutacyjnych , w tym m.in.: Insightful Profiler ip coach 121, FRIS style myślenia, Extended DISC, SHL, Profiles XT.

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.