logo

MS Excel w dziale personalnym

1 350,00  netto

Termin: 30-31.08.2018 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

TEMAT SZKOLENIA
MS Excel w dziale personalnym

WPROWADZENIE
Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych, intensywnych warsztatach, podczas których przedstawimy Państwu przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel usprawniające pracę Działu HR.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • doskonalenie umiejętności obsługi programu MS Excel
 • wykorzystanie arkusza przy profesjonalnym tworzeniu różnych typów dokumentów
 • wykorzystywanych przez pracowników działów personalnych
 • poznanie technik i funkcji Excela ułatwiających i przyspieszających pracę
 • zwiększenie umiejętności zarządzania i analizy danych biznesowych wykorzystywanych w działach HR,
 • kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera

  METODY

  Kurs prowadzony jest interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (tzw. case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z pakietem Microsoft Office). Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów pisemnych (skrypty, materiały pomocnicze do ćwiczeń) oraz kopie danych ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

KORZYŚCI:
Po ukończeniu warsztatów uczestnik powinien:

 • budować proste i zaawansowane raporty,
 • optymalnie zarządzać danymi,
 • tworzyć formuły obliczeniowe, kalkulacje, obliczenia i ewidencje w dziale personalnym z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty i czasu, wyszukiwania, bazodanowe),
 • automatyzować wiele powtarzających się czynności,
 • skutecznie wykorzystać tabele i wykresy przestawne w analizie i porównaniu w czasie różnego rodzaju mierników,
 • scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy,
 • wiedzieć, kiedy warto użyć dodatków Excela,
 • chronić pliki, strukturę arkuszy, zakresy komórek przed niepowołanymi działaniami,
 • korzystać z wielu funkcjonalności arkusza wspomagających codzienną pracę

PROGRAM SZKOLENIA
1. Excel kiedyś i dziś – historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne, Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013 do 2016.
2. Przegląd ustawień arkusza Microsoft EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu – skoroszytu.
3. Typy plików Excela, konwersje plików .
4. Optymalna „personalizacja” programu Excel do pracy w dziale personalnym.
5. Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji.
6. Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1).
7. Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela (matematyczne, daty i czasu, funkcje logiczne, itp.).
8. Narzędzie Szukaj Wyniku – rozwiązanie równania z jedna niewiadomą, dokładność obliczeń.
9. Budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów.
10. Import i analiza plików tekstowych do Excela.
11. Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych.
12. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych).
13. Prezentacje danych, wykresy, wykresy złożone, wykresy przebiegu w czasie, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe.
14. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie.
15. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań.
16. Ochrona i bezpieczeństwo danych w arkuszu, ochrona skoroszytu, walidacja danych.
17. Tworzenie formularzy elektronicznych, wykorzystywanie formularzy do typowych zastosowań.
18. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
19. Wykorzystanie elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła) do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach.
20. Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe).
21. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy (np. wielowariantowa analiza sprzedaży według wybranych kryteriów, analiza danych księgowych, analiza klientów, zestawienia danych, fragmentator).
22. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, instalacja dodatku, metody obliczeń – elementy algebry liniowej LP, metoda GRG, metoda ewolucyjna.
23. Przygotowanie baz danych oraz realizacja korespondencji seryjnej poprzez przenoszenie danych do edytora tekstu Microsoft Word.

TRENER
Janusz Gach
wykładowca, trener z wieloletnim stażem. Autor wielu programów szkoleniowych z wykorzystania programu Excel. Specjalizuje się m.in. w zastosowaniach arkuszy kalkulacyjnych. Rownież w analizach związanych z potrzebami biznesu i analiz finansowych. Autor wielu programów szkoleniowych  z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania przepływem informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Potrafi w zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji MS Excel.Współpracował z wieloma instytucjami szkoleniowymi takimi jak: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk, BDO Sp. z o.o., Warszawa, Akademia Biznesu MDDP Sp. k., Warszawa, „PRESSPUBLICA” Sp. Z o.o., Warszawa, Ergatis – Rekrutacja i Rozwój Zawodowy, Warszawa, Spółka Szkoleniowa Katowice, Centrum Edukacji Menedżerskiej,  Płock, Training Partners 73, Kraków.

 

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.