logo

Ocena pracownicza w organizacji

650,00  netto

Termin: 13.07.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Zapraszamy na jednodniowy warsztat przygotowujący do budowania systemu ocen pracowniczych w organizacjach.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wprowadzenia Systemu Ocen Okresowych Pracowników w organizacji poprzez:
– przedstawienie metod i narzędzi budowania efektywnego systemu oceny
– przedstawienie najczęstszych błędów podczas wdrażania systemu oceny
– rozwój umiejętności prowadzenia rozmów oceniających i unikania najczęstszych błędów oceny
– prezentacja możliwości wykorzystania wyników SOOP w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz powiązania oceny z pozostałymi procesami HR

Wprowadzenie:
Wśród wielu metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji ocenianie pracowników jest szczególnie istotne. Powodem jest fakt, iż wyniki oceny to materiał, na postawie którego podejmowanych jest wiele decyzji personalnych począwszy od nagradzania, a skończywszy na karaniu, a w skrajnych przypadkach zwolnieniu pracownika.

Każda decyzja personalna musi być poprzedzona oceną stąd narzędzia oceny stosowane w organizacji, ich kompleksowość, rzetelność i trafność, elastyczność, systematyczne stosowanie oraz zaakceptowanie przez ocenianych ma niebagatelne znaczenie.

Dobrze skonstruowane narzędzie oceny ułatwia procesy zarządcze m.in. pełniąc funkcję:

  • administracyjną – kiedy wyniki wykorzystywane są do pojęcia decyzji o premii, podwyżce, awansie, degradacji czy nawet zwolnieniu pracownika
  • rozwojową – kiedy wyniki dostarczają informacji wspierających określenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracownika
  • walidacyjną – kiedy wyniki oceny wykorzystywane są np. do sprawdzania skuteczności procedur selekcji czy ewaluacji efektywności szkoleń.

Dlatego umiejętność tworzenia i stosowania narzędzi ocenyjest niezwykle ważna dla każdego pracownika nowoczesnej organizacji.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do specjalistów HR odpowiedzialnych za tworzenie i stosowanie narzędzi oceny w organizacji oraz menedżerów liniowych oceniających pracę podległych pracowników.

Zapraszamy między innymi: Specjalistów Personalnych, Specjalistów ds. rekrutacji i rozwoju, Specjalistów działów administracji HR, Specjalistów kadr i płac, którym zależy na zdobyciu wiedzy także z zakresu „miękkiego HR”, a także szefów działów i menedżerów liniowych, którzy prowadzą proces oceny swoich pracowników

Metody pracy :
Warsztat jest prowadzony w formie interaktywnej i bazuje na wymianie wiedzy uczestników oraz praktycznych case study zaczerpniętych z doświadczeń zawodowych trenera. Trening opiera się więc na przykładach zastosowań konkretnych narzędzi, ćwiczeniach, scenkach symulacyjnych, warsztatach w podgrupach oraz wymianie opinii podczas moderowanych dyskusji. Dzięki pracy w małych grupach, uczestnicy mogą przetrenować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku, poszerzyć i utrwalić repertuar nowych zachowań i umiejętności które wykorzystają w codziennej pracy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie – zalety:

– kilkunastoletnie doświadczenie trenera w roli Dyrektora Personalnego realizującego procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach z różnych branż, o zróżnicowanych strukturach organizacyjnych
– możliwość poznania różnych metod projektowania i wdrażania systemu ocen w organizacji
– praktyczny charakter warsztatów poprzez zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej bez popełniania najczęstszych błędów podczas jej przebiegu
– możliwość poznania własnych uprzedzeń i nawyków, które mogą utrudniać obiektywne postrzeganie ocenianych pracowników

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:

– Zdobycie wiedzy i wyćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów oceniających
– Poznanie narzędzi oceny stosowanych w różnych organizacjach
– Przygotowanie do tworzenia planów rozwojowych ocenianych pracowników oraz szansa na poprawienie relacji i lepsze zarządzanie ocenianym zespołem
– Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i uzyskanie informacji zwrotnej od trenera przy każdym ćwiczeniu praktycznym.
– Indywidualne doradztwo po zakończeniu szkolenia w zakresie narzędzi i metodwdrażania oceny w organizacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla organizacji:

– Wykorzystanie potencjału pracowników poprzez odpowiednią diagnozę ich umiejętności i predyspozycji podczas przeprowadzanych procesów oceny.
– Umocnienie wizerunku renomowanego pracodawcy, prowadzącego procesy oceny na wysokim poziomie.
– Polepszenie komunikacji wewnątrz organizacji.
– Ugruntowanie wizerunku dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia oceny jako wsparciarozwoju kompetencji i wiedzy pracowników.

Program:
Moduł I

Cele i funkcje systemów oceny pracownika.

1. Kluczowe pytania jakie należy postawić przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu systemu ocen.
2. Administracja i ewaluacja systemu ocen.
3. Zastosowania wyników oceny pracowniczej.
4. Formalny i nieformalny system informacji zwrotnej.
5. Najczęstsze problemy występujące podczas wdrażania systemu ocen w organizacjach.

Moduł II
Kryteria i techniki oceny. Konstruowanie arkuszy oceny.

1. Warunki jakie muszą spełniać kryteria ocen oraz sposoby ich formułowania.
2. Techniki oceny – różnorodność skal oceny.
3. Metody poprawnego konstruowania arkuszy oceny.

Moduł III
Skuteczna rozmowa oceniająca.

1. Przygotowanie do rozmowy oceniającej (oceniającego i ocenianego).
2. Zasady prowadzenia efektywnej rozmowy oceniającej.
3. Najczęstsze błędy popełniane podczas prowadzenia rozmowy oceniającej i sposoby ich unikania.
4. Korzyści wynikające z profesjonalnej rozmowy oceniającej la oceniającego i ocenianego.

Moduł IV
Planowanie rozwoju pracowników na postawie wyników oceny

1. Podejmowanie decyzji administracyjnych (nagroda, podwyżka wynagrodzenia, awans, degradacja).
2. Planowanie rozwoju pracowników na postawie wyników oceny pracy.
3. Wpływ oceny na motywację finansową i pozafinansową pracowników.

Prowadząca:
Małgorzata Smak – Marzec trener i konsultant HR

Ekspert HR, trener praktyk, doświadczona menedżerka zajmująca się nie tylko strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale również budowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania całą organizacją.

Od ponad 20 lat, z dużymi sukcesami zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi pracując jako Dyrektor Personalny m.in. w polskich firmach prywatnych, korporacjach (US Pharmacia), instytucjach kultury (Centrum Nauki Kopernik), gdzie opracowywała i wdrażała projekty z zakresu planowania polityki personalnej, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania efektywnością, tworzenia systemów: motywacji, ocen, wynagrodzeń, szkoleń i rozwoju pracowników oraz komunikacji wewnętrznej. Budowała od postaw działy personalne i procesy HR-owe w wielu organizacjach.

Ma za sobą projekty oceny i wartościowania stanowisk pracy obejmujące kilkusetosobowe zespoły.Koordynowała projekty oceny 360°. Przeprowadzała badania opinii pracowniczych, ogromną liczbę projektów rekrutacyjnych, spędziła wiele godzin na salach szkoleniowych dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Współpracując z dyrektoramii kierownikami personalnymi, HR Biznes Partnerami, właścicielami oraz osobami zarządzającymi firmami średnimi i dużymi oraz specjalistami wyższego szczebla realizuje strategiczne projekty HR dla firm prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych m.in. medialnym, handlowym, farmaceutycznym, FMCG, finansowymi kultury, firm o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej.

Specjalizuje się w projektach doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii organizacji i strategicznej roli HR oraz wartościowania stanowisk pracy, budowania systemów ocen i rozwoju, rekrutacji, adaptacji i rozwoju talentów pracowników.

Jako doradca wspiera menedżerów w rozwiązywaniu problemów zarządczych.

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia.
Najlepiej i najchętniej wypoczywa nad Bałtykiem czytając książki Remigiusza Mroza.

 

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.