logo

PRAWO PRACY – praktyczny przewodnik dla Kadry Kierowniczej

650,00  netto

Termin: 12.06.2018
Warszawa
Cena: 650zł

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Świadome i zgodne z prawem zarządzanie zespołem pozwala budować prawidłowe relacje z Pracownikami oraz chroni Pracodawcę przed kosztownymi błędami.

PRAWO PRACY Szkolenie 1-dniowe

Informacje ogólne:

Cele szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom zarządzającym podległym zespołem. Jego celem jest zapoznanie kadry kierowniczejz prawnymi aspektami nawiązania i przebiegu stosunku pracy, prawidłowym określaniem podstawy zatrudnienia (stosunek pracy vs umowa cywilnoprawna) oraz przebiegiem postępowania kontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy.Praktyczna wiedza opartao analizę przypadków pozwoli każdemu menedżerowi na efektywne i bezpieczne dla Pracodawcy zarządzanie zespołem.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

Szkolenie w praktyczny i skuteczny umożliwia uczestnikom zdobycie kompletnej wiedzy z zakresu prawa pracy i pozwoli określić i zdiagnozować słabe i mocne strony obowiązujących u danego pracodawcy regulacji z zakresu prawa pracy. Omówione casusy, analiza najnowszych zmian w prawie pracy, interpretacja przepisów oraz orzeczenia sądów pozwolą wprowadzić w organizacji takie mechanizmy prawne, które zapewnią przedsiębiorstwu pełne bezpieczeństwo prawne dzięki znajomości i przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa pracy. Z kolei analiza najczęściej popełnianych błędów pozwoli w oparciu o przedstawione propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień  na dostosowanie regulacji do potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Metody pracy stosowane podczas szkolenia z prawa pracy

 • Studium przypadku (case study),

-
 • Dyskusje,
 • Wykład,
 • Prezentacje,
 • Burza mózgów,
 • Zadania

PROGRAM:

 • Rekrutacja a Kodeks Pracy
  • jakie dane można pozyskiwać od kandydatów?
  • jak eliminować ryzyko dyskryminacji w procesie rekrutacyjnym?
 • Zawieranie umów o pracę
  • rodzaje umów o pracę- którą wybrać?
  • kiedy trzeba zawrzeć umowę na piśmie, co musi zawierać umowa?
 • Rozwiązywanie umów o pracę
  • kiedy można rozwiązać umowę o pracę i jak to zrobić?
  • jakie okresy wypowiedzenia należy zachować?
  • kiedy możemy rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?
  • jak skonstruować przyczynę wypowiedzenia,czy możemy jej nie podawać?
  • kiedy i jak doręczyć pracownikowi świadectwo pracy?
 • Kary porządkowe, pochwały
  • jak i kiedy można ukarać pracownika?
  • upomnienie czy nagana a może pochwała?
 • Czas pracy
  • co to jest doba pracownicza?
  • czy niedziela jest zawsze w niedzielę?
  • czy odpoczynek to też obowiązek?
  • kiedy można zlecać pracę w nadgodzinach?
  • czy delegacja to czas pracy?
 • Różnice między umową o pracę a umową cywilnoprawną
  • test na stosunek pracy- to zlecenie czy już stosunek pracy?
  • umowy cywilnoprawne – jak zawrzeć umowę, ile i jak często płacić zleceniobiorcy?
 • Postępowanie kontrolne PIP
  • kiedy PIP może kontrolować firmę?
  • nakaz, wystąpienie, pouczenie?
  • kary grzywny- w jakiej wysokości i w jakich przypadkach grożą pracodawcy?

 

Prowadzący:

Ewa Czarnecka– wieloletni praktyk w obszarze prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Z wykształcenia psycholog pracy i stresu. Kilkunastoletnie doświadczenie managerskie zdobywała w dynamicznie rozwijających się Spółkach, obecnie jest Dyrektorem Departamentu ds. Kadr i Płac w dużej korporacji.Prowadzi szkolenia dla menadżerów na różnych szczeblach kariery. Doświadczony trener praktyk szkolący managerów i specjalistów HR w dużych organizacjach międzynarodowych.

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.