logo

PROFESJONALNA REKRUTACJA

650,00  netto

Termin: 19.09.2018 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Zapraszamy na warsztat przygotowujący do efektywnego prowadzenia rekrutacji i selekcji w organizacjach.

PROFESJONALNA REKRUTACJA Szkolenie 1-dniowe

Informacje ogólne:

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego planowania i skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji poprzez:
– budowanie opisu stanowiska pracy,
– wypracowanie umiejętności analizy stanowiska pracy po kątem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na stanowisku,
– uzyskanie umiejętności analizy dokumentów aplikacyjnych,
– ćwiczenie prowadzenia wywiadu behawioralnego z kandydatem,
– zdobycie wiedzy o tym jak unikać błędów w ocenie kandydata.

Wprowadzenie:
Profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji pozwala wybrać i zatrudnić właściwego pracownika, na właściwe miejsce, we właściwym czasie. Ma to kluczowe znaczenie dla budowy przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Rekrutacjai selekcja jest jednym z najważniejszych procesów, nie tylko dla zespołu HR, ale także dla menedżerów liniowych, którzy coraz częściej angażowani są w proces selekcji.
W nowoczesnych, odnoszących sukcesy organizacjach coraz więcej funkcji personalnych przejmowanych jest przez menedżerów liniowych. Stąd zadanie opanowania lub też rozwinięcia takich umiejętności jak planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja stoi nie tylko przed specjalistami HR, ale również przed menedżerami liniowymi. Ważność prawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacji i selekcji polega między innymi na tym, iż daje on pewność zatrudnienia pracownika, który nie tylko sprosta wymaganiom i celom stawianym na stanowisku pracy, ale również szybko zaadoptuje się w zespole. Dlatego w każdej organizacji wszyscy pracownicy zaangażowani w działania rekrutacyjne powinni być wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności z tego obszaru.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do specjalistów HR odpowiedzialnych za proces rekrutacji i selekcji kadr oraz menedżerów liniowych uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska podległych pracowników. Zapraszamy między innymi: Specjalistów Personalnych, Specjalistów ds. rekrutacji i rozwoju, Specjalistów działów administracji HR,Specjalistów kadr i płac, którym zależy na zdobyciu wiedzy także z zakresu „miękkiego HR”,a także szefów działów czyli menedżerów liniowych, którzy uczestniczą w procesie rekrutacji, a potem kierują bądź współpracują z zatrudnionym pracownikiem.

Metody pracy :
Warsztat jest prowadzony w formie interaktywnej i bazuje na wymianie wiedzy uczestników oraz praktycznych case study zaczerpniętych z doświadczeń zawodowych trenera. Trening opiera się na przykładach zastosowań konkretnych narzędzi, ćwiczeniach, scenkach symulacyjnych, warsztatach w podgrupach oraz wymianie opinii podczas moderowanych dyskusji. Dzięki pracy w małych grupach, uczestnicy mogą przetrenować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku, poszerzyć i utrwalić repertuar nowych zachowań i umiejętności które wykorzystają w codziennej pracy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie – zalety:
– kilkunastoletnie doświadczenie trenera w roli Dyrektora Personalnego realizującego procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach z różnych branż, o zróżnicowanych strukturach organizacyjnych
– możliwość przećwiczenia kluczowych narzędzi rekrutacji i selekcji
– praktyczny charakter warsztatów poprzez zdobycie umiejętności prowadzenia wywiadu behawioralnego
– możliwość poznania własnych uprzedzeń i nawyków, które mogą utrudniać obiektywne postrzeganie kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:
– Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnej rekrutacji i selekcji.
– Poznanie narzędzi ułatwiających precyzyjną analizę aplikacji kandydatów.
– Uzyskanie umiejętności profesjonalnego prowadzenia wywiadu, stawiania trafnych pytań i unikania błędów przy ocenie kandydatów.
– Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i uzyskanie informacji zwrotnej od trenera przy każdym ćwiczeniu praktycznym.
– Indywidualne doradztwo po zakończeniu szkolenia w zakresie narzędzi i metod prowadzenia procesów rekrutacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla organizacji:
– Niższe koszty procesów rekrutacji i selekcji dzięki wewnętrznym rekruterom prowadzącym nabory nowych pracowników.
– Umocnienie wizerunku renomowanego pracodawcy, prowadzącego procesy rekrutacji i selekcji na wysokim poziomie.
– Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez zatrudnianie najlepszych pracowników wyłonionych w profesjonalnej rekrutacji i selekcji.
– Wsparcie w zbudowaniu dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia zwiększające zaangażowanie i efektywność pracowników poprzez rozwój kompetencji i wiedzy pracowników.

Program:
Moduł I
Analiza stanowiska – przygotowanie opisu stanowiska i specyfikacji rekrutacyjnej czyli kogo szukamy?
1. Kluczowe elementy opisu stanowiska pracy pozwalające zbudować precyzyjny profil kandydata.
2. Najczęstsze błędy w tworzonych zakresach zadań i odpowiedzialności dla nowych pracowników.
3. Określenie kwalifikacji i kompetencji wymaganych na stanowisku (kluczowe i drugoplanowe).
4. Budowanie ogłoszenia rekrutacyjnego.

Moduł II
Metody selekcji i analiza dokumentów kandydatówczyli co można wyczytać między wierszami?

1. Wybrane metody selekcji:
– analiza dokumentów
– wywiad
– testy psychologiczne
– assessment center
– referencje

2. Jak na postawie aplikacji kandydata przygotować rozmowę rekrutacyjną:
– analiza CV po kątem najważniejszych wymagań stanowiska
– analiza formy przekazywanych informacji zawartych w aplikacji kandydata
– analiza wykształcenia i kariery zawodowej
– analiza listu motywacyjnego

Moduł III
Prowadzenie wywiadu behawioralnegoczyli jak zadawać dobre pytania?
1. Przygotowanie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem.
2. Zasady prowadzenia skutecznej rozmowy rekrutacyjnej – wywiad behawioralny (symulacje rozmów kwalifikacyjnych).

Moduł IV
Adaptacja i monitoring nowego pracownika czyli jak pożegnać się z niezatrudnionym, a jak powitać nowozatrudnionego pracownika?
1. Przekazywanie negatywnej informacji zwrotnej odrzuconym kandydatom.
2. Najczęstsze błędy popełniane podczas adaptacji nowego pracownika.
3. Dobre praktyki stosowane w procesie adaptacji nowego pracownika.

Prowadząca:

Małgorzata Smak- Marzec trener i konsultant HR

Ekspert HR, trener praktyk, doświadczona menedżerka zajmująca się nie tylko strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale również budowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania całą organizacją.

Od ponad 20 lat, z dużymi sukcesami zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi pracując jako Dyrektor Personalny m.in. w polskich firmach prywatnych, korporacjach (US Pharmacia), instytucjach kultury (Centrum Nauki Kopernik), gdzie opracowywała i wdrażała projekty z zakresu planowania polityki personalnej, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania efektywnością, tworzenia systemów: motywacji, ocen, wynagrodzeń, szkoleń i rozwoju pracowników oraz komunikacji wewnętrznej. Budowała od postaw działy personalne i procesy HR-owe w wielu organizacjach.
Ma za sobą projekty oceny i wartościowania stanowisk pracy obejmujące kilkusetosobowe zespoły. Koordynowała projekty oceny 360°. Przeprowadzała badania opinii pracowniczych, ogromną liczbę projektów rekrutacyjnych, spędziła wiele godzin na salach szkoleniowych dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Współpracując z dyrektorami i kierownikami personalnymi, HR Biznes Partnerami, właścicielami oraz osobami zarządzającymi firmami średnimi i dużymi oraz specjalistami wyższego szczebla realizuje strategiczne projekty HR dla firm prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych m.in. medialnym, handlowym, farmaceutycznym, FMCG, finansowym i kultury, firm o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej.

Specjalizuje się w projektach doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii organizacji i strategicznej roli HR oraz wartościowania stanowisk pracy, budowania systemów ocen i rozwoju, rekrutacji, adaptacji i rozwoju talentów pracowników.

Jako doradca wspiera menedżerów w rozwiązywaniu problemów zarządczych.

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia.

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.