logo

Psychologia Zarządzania

1 350,00  netto

Termin: 17-18.09.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Psychologia Zarządzania – motywowanie, informacja zwrotna i budowanie efektu synergii w zespole

Szkolenie 2-dniowe

Informacje ogólne:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie managerów w wiedzę związaną z psychologicznymi mechanizmami w zarządzaniu. Uczestnik szkolenia dowie się co naprawdę motywuje ludzi do działania, jak środowisko oraz kultura organizacji może wzmacniać pracowników lub działać toksycznie i jak temu zaradzić.

Manager będzie mógł nabyć praktycznych umiejętności, jak dostosować styl zarządzania do indywidualnych potrzeb pracownika, tak aby wzmocnić jego motywację i wykorzystać jego naturalne predyspozycje. Dzięki uświadomieniu sobie mocnych stron każdego członka zespołu i ról w jakich się dana osoba sprawdza, manager nauczy się budować efektywne zespoły w pełni wykorzystując efekt synergii. Ponadto Uczestnik warsztatów będzie mógł poznać i przećwiczyć zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracować schemat przekazywania trudnej decyzji pracownikowi, radząc sobie jednocześnie z pojawiającymi się emocjami w trakcie rozmowy.

Korzyści dla uczestnika:
– nabycie pewności siebie podczas trudnych sytuacji i rozmów z podwładnym
– zwiększenie praktycznej umiejętności budowania autorytetu poprzez lepsze zrozumienie pracownika,
– zrozumienie jak wykorzystanie indywidualnych predyspozycji członków zespołu buduje efekt synergii i wzmacnia współpracę w zespole,
– wyposażenie w praktyczne narzędzia przydatne w codziennej pracy managera i możliwość przećwiczenia ich podczas warsztatów.

Korzyści dla organizacji:
– zwiększenie efektywności pracy zespołu poprzez osiąganie efektu synergii,
– zmniejszenie rotacji w organizacji, dzięki lepszej jakości zarządzania i poznania indywidualnych predyspozycji swoich pracowników,
– budowanie kultury organizacji sprzyjającej wysokiemu zaangażowaniu pracowników opartej na wzajemnym zaufaniu i pełnym wykorzystaniu potencjału pracownika
– utrzymanie motywacji pracowników podczas zmian w organizacji

PROGRAM

Dzień 1

Moduł I

Psychologia motywacji

Czym jest motywacja? Poszukiwanie źródeł sukcesu (motywacja zewnętrzna – oddziaływanie środowiska, organizacji oraz motywacja wewnętrzna – wartości, poglądy, postawy).
Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – w jaki sposób brak czynników higieny wpływa na demotywację pracownika.
Kluczowe błędy w motywowaniu i rola pieniędzy jako motywatora.
Kiedy manager demotywuje – case study ( filmik).
Budowanie systemów motywacyjnych i zakotwiczenie ich w kulturze organizacji.
Praca nad motywacją własną – stosowanie technik automotywacyjnych, skupienie się na rozwiązaniu problemów, a nie ich ignorowaniu, akceptacja własnych ograniczeń i poszukiwanie sposobów ich obejścia.

Moduł II

Dopasowanie stylu zarządzania do motywacji pracownika i zbudowanie efektu synergii w zespole

Poziomy przywództwa według John C. Maxwell
Różne style zarządzania w odniesieniu do stopnia dojrzałości pracownika i sytuacji (macierz Blancharda).
Rozpoznawanie stopnia dojrzałości i potrzeb swoich podwładnych – ćwiczenia.
Analiza potencjału własnego zespołu – ćwiczenie indywidualne, omówienie wyzwań w praktyce zarządzania.
Budowanie autorytetu w zespole – ćwiczenie „Expose szefa”

Dzień 2

Moduł III

Analiza transakcyjna – zastosowanie w zarządzaniu

Wprowadzenie do teorii analizy transakcyjnej.
Autodiagnoza – w którym Stanie Ja najczęściej funkcjonuję?
Rodzic, Dorosły, Dziecko – funkcjonowanie w danym stanie i jego konsekwencje.
Rodzaje transakcji – analiza przypadków.
Budowanie dojrzałej relacji szef-podwładny z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej analizy transakcyjnej.

Moduł IV

Rola pozytywnej informacji zwrotnej, komunikowanie zmian i trudnych decyzji

W jaki sposób przekazywać pozytywną i motywującą informację zwrotną w modelu FUKO.
Rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie: chwalenia i docenianiapodwładnych, tworzenia pro-aktywnego środowiska pracy zachęcającego do zgłaszania pomysłów przez członków zespołu, inspirowanie i zachęcanie do odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
Prowadzenie trudnej rozmowy korygującej i dyscyplinującej w sposób motywujący – praca w parach.
Komunikowanie zmiany – budowanie pozytywnych postaw pracowników wobec zmian poprzez precyzowanie celów zmian, przewidywalnych rezultatów i angażowanie ich jako agentów zmiany– praktyczne ćwiczenia.

Prowadząca:


Dyrektor Zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej HR Accelerate. Jest psychologiem biznesu, trenerem, coachem oraz wieloletnim Dyrektorem Personalnym w firmach z sektora finansowego (bankowość, zarządzania należnościami, factoringu i ubezpieczeń) oraz firm produkcyjnych i logistycznych. Z branżą HR jest związana od ponad 20-stu lat. Jako certyfikowany coach (ICC) prowadzi executive coaching, team coaching, szkolenia kadry managerskiej i sił sprzedażowych, a także kompleksowo wdraża strategię personalną w firmie. Skutecznie realizowała takie projekty jak: badania satysfakcji pracowników, wartościowanie stanowisk pracy, zmiany struktury i projekty outplacementowe, restrukturyzacja przy połączeniach lub przejęciach spółek związane z zasobami ludzkimi, zaawansowane rekrutacje najwyższej kadry managerskiej, system zarządzania przez cele (MBO), modele kompetencji i system okresowych ocen pracowniczych, wdrożenie narzędzi i technologii wspierających procesy HR, systemowe rozwiązania związane z projektowaniem efektywnych szkoleń i programów rozwojowych, ścieżek kariery, Talent Management. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w zakresie Psychologii Biznesu (studia magisterskie) i MBA oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała certyfikat trenera biznesu. Przez ponad 15 lat była odpowiedzialna za całość procesów HR w tym payroll, politykę wynagrodzeń, szkolenia i rozwój w branży finansowo- ubezpieczeniowej w firmach ING Commercial Finance, Coface Poland, Axa Assistance oraz w branży dystrybucyjnej i FMCG jako Interim HR Director– w firmie Nestle Waters będącej właścicielem marki Dar Natury (restrukturyzacja i podział biznesu oraz zasobów ludzkich po transakcji sprzedaży firmie Eden Spring)
Przez prawie 8 lat była odpowiedzialna za politykę wynagrodzeń i benefitów oraz miękki HR jako Dyrektor Personalny w firmie Coface (mapowanie i opisywanie stanowisk, rozbudowa struktury w tym nowej spółki factoringowej, job grading, rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, projekty rozwojowe (w tym pozyskanie środków unijnych na szkolenia dla pracowników).
Ostatnio współpracowała jako Interim Recruitment & Development Manager przy projektach związanych z rozbudowaniem struktury organizacji i mapowaniu stanowisk oraz rekrutacyjnych i rozwojowych w DPD Polska Sp. z o.o. w tym m.in.: wartościowanie i opisywanie stanowisk pracy po połączeniu z inną firmą kurierską – Siódemką, Akademia Talentów DPD i inne. Aktualnie pełni rolę Head of Development and Recruitment w firmie Xella Polska Sp. z o.o. – producenta systemów i materiałów budowlanych (marki Ytong, Silka i Multispor)
Od 1997 roku jest także Dyrektorem Zarządzającym firmy doradczo-szkoleniowej HR ACCELERATE i współpracuje jako freelancer przy projektach HR. Posiada uprawnienia certyfikacyjne do wielu narzędzi psychometrycznych i testów umiejętności służących do diagnozy potencjału w procesach rozwojowych, coachingowych czy rekrutacyjnych , w tym m.in.: Insightful Profiler ip coach 121, FRIS style myślenia, Extended DISC, SHL, Profiles XT.

<< powrót do kalendarza

Koszyk

    Produkt Cena Ilość Suma
× FRIS® STYLE MANAGEMENT – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INDYWIDUALNEGO W ZESPOLE/ORGANIZACJI - http://szkolenia.hr-accelerate.pl/ FRIS® STYLE MANAGEMENT - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INDYWIDUALNEGO W ZESPOLE/ORGANIZACJI 1 350,00 
1 350,00 

Zamówienie

Jeżeli masz już konto, Kliknij tutaj, aby się zalogować

Dane płatności


Lista uczestników

Opłaty za kolejnych uczestników poza pierwszym, będą automatycznie doliczane do zamówienia

Dodatkowe informacje


Dane fo faktury

Twoje zamówienie

Produkt Suma
FRIS® STYLE MANAGEMENT - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INDYWIDUALNEGO W ZESPOLE/ORGANIZACJI  × 1 1 350,00 
Kwota 1 350,00 
23% 310,50 
Suma 1 660,50 
  • Płać z Przelewy24

Bookmark the permalink.