logo

Public Relations w strategii firmy-praktyka komunikowania się z rynkiem i interesariuszami oraz media relations

650,00  netto

Termin: 18.12.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Public Relations w strategii firmy – praktyka komunikowania się z rynkiem i interesariuszami oraz media relations

Szkolenie 1-dniowe

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego planowania i skutecznego przeprowadzenia działań komunikacyjnych i współpracy z mediami poprzez tworzenie angażujących komunikatów medialnych i wykorzystywanie, a także generowanie okazji do kreatywnej komunikacji. Celem szkolenia jest także zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu retoryki, erystyki i różnych form publicystyki i warsztatu dziennikarskiego. Ponadto uczestnicy poznają sposoby budowania relacji z dziennikarzami, a także zarządzania sytuacją kryzysową na poziomie komunikacyjnym w organizacji.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się komunikacją w firmach bez względu na jej wielkość, branżę czy segment rynku – B2B lub B2C. Odbiorcami szkolenia są specjaliści ds. komunikacji i PR oraz managerowie działów komunikacji marketingowej.

Metody pracy
Szkolenie ma formę wykładu popartego przykładami z praktyki rynkowej. Metoda opiera się na podprowadzaniu uczestników szkolenia do sprawdzonych rozwiązań z jednoczesnym aktywizowaniem do podejmowania symulowanych działań, co sprzyja zapamiętywaniu i pobudzaniu zainteresowania. Szkolenie prowadzone będzie w grupie 8-12 osobowej, co zapewni dobrą atmosferę i komfort pracy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie – zalety
Kilkunastoletnie doświadczenie trenera w roli Dyrektora Public Relations i komunikacji marketingowej w największych korporacjach o globalnym zasięgu oraz doświadczenie w we współpracy z MŚP poprzez własną agencję public relations umożliwia uczestnikom skorzystania z doświadczeń o szerokim spektrum. Szkolenie umożliwia przećwiczenie narzędzi skutecznej komunikacji i copywritingu.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników
– zdobędziesz wiedzę i umiejętności, aby skutecznie realizować własne plany kreatywnej i rzetelnej komunikacji,
dowiesz się, jak pracują dziennikarze i nauczysz się z nimi komunikować i skutecznie przekazywać komunikaty prasowe,
poznasz zasady komunikacji przeciwdziałającej kryzysom i naruszeniu reputacji firmy,
– p
oznasz lub udoskonalisz narzędzia e-PR.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla organizacji:
umocnienie wizerunku marki poprzez profesjonalną komunikację z interesariuszami,
budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki konsekwentnemu tworzeniu marki eksperta w swojej branży,
wsparcie w zbudowaniu dobrze zarządzanej organizacji zwiększającej zaangażowanie, efektywność i lojalność pracowników,
zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników.

Program

Moduł I
Komunikowanie masowe (czas: 10:00 – 10:45)
1. Zasady prawidłowej komunikacji.
2. Komunikowanie werbalne i pozawerbalna,
3. Retoryka i erystyka.
4. Formy publikacji.
5. Wystąpienia publiczne

Moduł II
I. Public Relations (czas: 11:00 – 12:45)
1. Kreowanie informacji.
2. Tworzenie notatki prasowej.
3. Relacje z mediami i dziennikarzami.
4. Eventy dla dziennikarzy.
5. Sztuka wywiadu dziennikarskiego w praktyce PR

Przerwa na lunch: 12:45 – 13:45

II. e-PR (czas: 13:45 – 14:30
1.Sposoby komunikowania w Internecie.
2. Kanały komunikacji.
3.
Biuro prasowe online.

Moduł III
I. Sytuacja kryzysowa w firmie ( czas: 14:45 – 15:30)
1. Etapy rozwoju kryzysu.
2. Zarządzanie sytuacją kryzysową.
3. Rozwiązywanie problemów na podstawie studium przypadku

Podsumowanie i zakończenie szkolenia (czas: 15:30 – 15:45)

Prowadzący
Dariusz Szulc
– absolwent Thames Valley University w Londynie na wydziale zarządzania i marketingu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,  kulturoznawca, absolwent Polskiej Akademii Nauk.
Ma dwudziestoletnią praktykę zawodową w korporacjach międzynarodowych w strukturach marketingu i komunikacji.
Jest założycielem firmy ARTVENTURE Public Relations. Specjalizuje się w komunikacji i PR ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm rodzinnych i komunikacji wielopokoleniowej. Związany jest z Instytutem Biznesu Rodzinnego, gdzie jest ekspertem ds. Public Relations oraz CSR. Doradza firmom z segmentu MŚP w zakresie marketingu strategicznego, komunikacji i zarządzania marką. Współpracuje z zarządami firm, jako doradca i mentor biznesu tworząc i rozwijając działy marketingu i komunikacji, a także wdrażając i realizując autorskie projekty marketingowe i komunikacyjne. Od 2005 roku poprzez ARTVENTURE realizuje także projekty na rynku muzycznym oraz sztuk wizualnych. Na stałe współpracuje i publikuje w serwisie internetowym InnPoland oraz magazynie Family Business.

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.