logo

Split payment (podzielona płatność) i JPK od 1.07.2018r.

580,00  netto

Termin: 25.09.18 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Split payment

Celem szkolenia

jest zapoznanie się z nowymi zasadami ustalania i funkcjonowania zasad płatności za transakcje handlowe z uwzględnieniem zmian planowanych od 2018 r.przedstawienie uregulowań związanych z różnymi sposobami zapłat i rozliczaniem takich płatności.założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych, podatkowych i technicznych ustalania split payment i zasad płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”na szkoleniu omówione będą także zasady wysyłania JPK od 1 lipca 2018.

KORZYŚCI
– zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce zasad zapłat – zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia,
– program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku VAT z zaznaczeniem obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwej optymalizacji podatkowej,
– szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów oraz kierowników odpowiedzialnych za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków, głównych księgowych i pracowników działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, pracowników marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji, pracownicy obsługujący terminale płatnicze.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Zasada podzielonej płatności:
1. Cel wprowadzenia uregulowań;
2. Pojęcie split payment;
3. Pojęcie dedykowanego przelewu bankowego;
4. Wzór dedykowanego przelewu bankowego;
5. Nowe elementy dedykowanego przelewu bankowego, w tym NIP kontrahenta;
6. Dobrowolność czy jednak obowiązek?
7. Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;8. Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.
II. Uregulowania prawa bankowego a split payment:
1. Tworzenie nowego rachunku VAT bez konieczności zmian umowy;
2. Brak opłat czy jednak odpłatność?
3. Funkcjonowanie nowego rachunku;
4. Zakładanie nowych rachunków bieżących a rachunek VAT.
5. Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
6. Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
7. Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.
III.Funkcjonowanie rachunku VAT:
1.Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
2.Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy?
3.Wypłaty z rachunku VAT na bieżące wydatki niemożliwe;
4.Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
5.Wypłaty z rachunku VAT po zgodzie urzędu skarbowego w ciągu 90 dni;
6.Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
7.Wzór związany z regulowaniem podatku VAT do urzędu skarbowego.
IV.Sposoby regulowania płatności a split payment:
1.Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
2.Dedykowany przelew bankowy;
3.Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
4.Płatność gotówką;
5.Zapłata za pomocą karty płatniczej;
6.Zapłata „za pobraniem”;
7.Kompensata i potrącenie;
8.Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego – skutki podatkowe przy split payment.
V.Problemy praktyczne związane z uregulowaniami split payment:
1.Podatek VAT do zwrotu (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) na nowy Rachunek VAT;
2.Sprzedaż ze stawką 0% lub „zw” a funkcjonowanie Rachunku VAT;
3.Sprzedaż ze stawką podstawową a zakupy z niższymi stawkami;
4.NagrOmadzone środki na Rachunku VAT – co dalej?;
5.Pomyłkowa wpłąta kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
6.Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
7.Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.
VI.Jednolity Plik Kontrolny:
1.Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT – aktualny wariant nr 3 – zmiany w stosunku do schematu nr 2;
2.Nieprawidłowy NIP – skutki podatkowe;
3.Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT – problemy techniczne;
4.Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
5.Kontrole w zakresie JPK
VII.Wysyłanie faktur sprzedażowych w formacie JPK od 1 lipca 2018 r. na żądanie:
1.Wygląd formatu;
2.Dane faktury a JPK;
3.Różnego rodzaju faktury a JPK;
4.Korekta JPK faktura – zasady.

VIII.Inne dokumenty wysyłane w JPK od 1 lipca 2018 na żądanie:
1.Dowody magazynowe;
2.Różnego rodzaju dowody magazynowe a formaty JPK;
3.Wyciągi bankowe – podatnik czy bank?
4.Księgi – co dokładnie?
5.Systemy księgowe a obowiązek wysyłki JPK.

IX.Dyskusja z uczestnikami.

TRENER

JOANNA PATYK
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym

 << powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.