logo

SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

1 350,00  netto

Termin: 18.12.2018 – 19.12.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Informacje ogólne:

Cel ogólny szkolenia:

Zwiększenie skuteczności sprzedażowej w rozmowach telefonicznych pracowników firmy oraz wsparcie działań na rzecz budowania satysfakcji Klientów i realizacji planów sprzedaży.

Cele rozwojowe procesu są następujące:

 • poznanie specyfiki rozmowy sprzedażowej przez telefon,
 • rozwinięcie umiejętności kreowania pierwszego dobrego wrażenia w rozmowie przez telefon, a w szczególności przełamywania odmów do rozmowy i używania „haków”,
 • opanowanie technik analizy potrzeb Klienta,
 • rozwinięcie umiejętności formułowania przekazu w języku pozytywów oraz korzyści dla Klienta oraz radzenia sobie z obiekcjami klienta,
 • przećwiczenie skutecznych sposobów domykania sprzedaży,
 • lepsze rozumienie klientów,
 • nabycie umiejętności rozpoczynania rozmowy sprzedażowej z klientem, radzenia sobie z obiekcjami klienta, rozpoznawania sygnałów kupna i finalizowania sprzedaży

Korzyści dla uczestnika:

 • wzrost skuteczności sprzedażowej – zwiększenie wyników ilościowych,
 • wzrost satysfakcji klienta – zwiększenie wyników jakościowych,
 • rozwój umiejętności zdobycia zainteresowania rozmówcy i zastosowania zasad konstruowania skutecznego przekazu komunikacyjnego w rozmowie
 • prowadzenie rozmowy telefonicznej z klientem w taki sposób, by poznać prawdziwy (bardzo często zupełnie inny od pierwotnie deklarowanego) powód niechęci do kontynuowania rozmowy
 • większa pewność siebie i niższy poziom stresu wywołanego odmowami Klientów
 • zwiększenie motywacji do pracy z Klientem.

 

Korzyści dla organizacji:

 • Wzrost skuteczności sprzedaży telemarketingowej
 • Zwiększenie poziomu motywacji i ogólnego zaangażowania pracowników
 • Kreowanie właściwego wizerunku firmy w telefonicznych rozmowach wychodzących do klientów

Dzień I
Moduł I
Przygotowanie kluczem do sukcesu

 • Koło sprzedaży (wiedza zawodowa, komunikacja interpersonalna, motywacja własna, techniki sprzedaży)
 • Postawa proaktywna jako źródło sukcesu sprzedażowego
 • Jakie rzeczywiste i konkretne problemy rozwiązują produkty , które oferuję? – przygotowanie przed rozmową z Klientem
 • Struktura rozpoczęcia – „Bolesna reklama”
 • Struktura „powitania, które sprzedaje” („haki” na uwagę i uzyskanie zgody na rozmowę)
 • Rozumienie znaczenia przygotowania się do rozmowy i złamania schematu;
 • Znaczenie komunikatów pozawerbalnych i ich spójności z werbalnymi

Moduł II
Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej i budowanie atmosfery

 • Proces telefonicznego kontaktu z klientem
 • Narzędzia budowania atmosfery w rozmowie z Klientem
 • Empatia w rozmowie z Klientem; narzędzia pracy głosem
 • Okazywanie Klientowi chęci pomocy – budowanie więzi z Klientem

Moduł III

Dlaczego nie do wszystkich tak samo?… – Mój styl komunikacyjny w sprzedaży – w oparciu o kwestionariusz

 • Style komunikacyjne – charakterystyka zachowań i działania
 • Wskazówki, jak skutecznie współpracować z klientem reprezentującym dany styl
 • Porozumiewanie się w stylu różnym od mojego – szanse i zagrożenia
 • Kwestionariusz autodiagnozy
 • Ćwiczenia praktyczne w dostrojeniu do różnych typów komunikacyjnych

Moduł IV
Analiza potrzeb

 • Sposoby zdobycia informacji o potrzebach Klienta
 • Narzędzia analizy potrzeb (techniki komunikacyjne)
 • Zasada góry lodowej w analizie potrzeb
 • Techniki komunikacyjne służące badaniu potrzeb w rozmowie telefonicznej
 • Odkrywanie potrzeb (interesów Klienta) jako przedpole do prezentacji
 • Rodzaje pytań w rozmowie telefonicznej i ich rola
 • Dostarczanie rozmówcy sygnałów potwierdzających aktywne słuchanie
 • Zaawansowane techniki aktywnego słuchania w rozmowie
 • Metoda lejka – zarządzanie diagnozą potrzeb Klienta
 • Analiza zarejestrowanych rozmów w zakresie diagnozowania potrzeb Klienta

Moduł V
Prezentacja oferty

 • Typy motywacji do zakupu
 • Rozróżnianie klienta zainteresowanego i klienta nie zainteresowanego ze względu na stan uświadomienia potrzeby
 • Mówienie językiem korzyści, Model Cecha – Zaleta – Korzyść
 • Budowanie wrażenia osoby przekonanej o wartości oferowanej usługi
 • Słabe, osłabiające komunikat słowa vs mocne zwroty i określenia w rozmowie z Klientem
 • Argumentacja korzyściami w oparciu o analizę potrzeb
 • Cena a wartość – co sprzedajemy?
 • Zasady rozmowy o cenie – cena „bardzo dobrze podana”

 

Moduł VI
Obiekcje

 • Natura obiekcji
 • Jakie obiekcje występują najczęściej i jak je skutecznie zbijać? – rodzaje obiekcji i techniki ich zbijania
 • Przygotowanie do warsztatu: zbijanie obiekcji klienta, które pojawiły się w dotychczasowych rozmowach – opracowanie listy argumentów
 • Obiekcja jako podpowiedź, by powrócić do badania potrzeb
 • Prewencja w kontekście obiekcji;
 • Co oznaczają wątpliwości klienta?
 • Jak wyjaśniać wątpliwości?
 • Jak zachować się w sytuacji odmowy, by zatrzymać klienta na przyszłość?

Moduł VII
Finalizacja sprzedaży

 • Wychwycenie sygnału zakupu
 • Domykanie sprzedaży – techniki zamykania transakcji i doprowadzenie Klienta do zgody
 • Znaczenie finalizacji dla sukcesu sprzedażowego
 • Sposoby reagowania w zależności od decyzji Klienta
 • Ostatnie dobre wrażenie w rozmowie sprzedażowej

Po sprzedaży

 • Po zakończeniu rozmowy z Klientem to nie koniec sprzedaży
 • Plan działań z Klientem, który kupił i który jeszcze nie jest gotowy na to dziś

Zakończenie szkolenia

Podsumowanie oraz Indywidualne plany wdrożeniowe

 

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.