logo

SZKOLENIE RODO 24.07.2018

650,00  netto

Termin: 24.07.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

RODO w praktyce–jak przygotować się do wdrożenia nowych regulacji?

Szkolenie 1-dniowe

Co to jest RODO i kiedy wchodzi w życie?
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/General Data Protection Regulation (RODO/GDPR), które wchodzi w życie 25 maja 2018.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej nowych europejskich przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, jak również, zdobycie umiejętności umożliwiających przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznych regulacji oraz umów przez właścicieli biznesowych zgodnie z nowymi wymogami RODO.

Korzyści ze szkolenia
Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących stworzenia lub aktualizacji wewnętrznych procesów, procedur oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami nowych europejskich przepisów – GDPR/RODO.
Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu oraz dyskusji, wraz z ćwiczeniami praktycznymi i analizami przypadków, którymi są zainteresowani sami uczestnicy. Wszyscy otrzymają także odpowiedzi na indywidualne pytania związane z przypadkami z ich firm/działów.

PLAN SZKOLENIA
1. RODO – wprowadzenie
a) przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych,
b) RODO a UDO – relacja między RODO a ustawą o ochronie danych osobowych,
c) obowiązywanie RODO – terytorialne, czasowe, podmiotowe i przedmiotowe,
d) na czym polega bezpośrednie obowiązywanie RODO.

2. Podstawowe definicje występujące w RODO
a) definicja danych osobowych – czym są dane osobowe,
b) czy RODO zmienia dotychczasowe rozumienie danych osobowych?
c) kategorie danych osobowych,
d) identyfikacja danych osobowych w szkolonej jednostce,
e) definicja administratora danych osobowych – kim jest ADO w szkolonej jednostce?
f) definicja podmiotu przetwarzającego – kim jest procesor?
g) przetwarzanie danych osobowych – czym jest przetwarzanie danych osobowych?
h) definicja naruszenia danych osobowych – co stanowi naruszenie danych osobowych?

3. ADO, podmiot przetwarzający, administrujący, współadministrowanie danymi
– porównanie RODO i UODO – na przykładach szkolonej jednostki.

4. Przetwarzanie danych osobowych
a) zasady przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO,
b) przesłanki przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO w szkolonej jednostce,
c) warunki wyrażenia zgody na podstawie RODO.

5. Prawa osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane według RODO
a) prawo do sprostowania danych osobowych,
b) prawo do bycia zapomnianym,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych osobowych,
e) prawo do sprzeciwu.

6. Ochrona danych osobowych – jak chronić dane osobowe
a) dwa aspekty ochrony danych osobowych:
• przed dostępem przez osobę nieuprawnioną,
• przed utratą i zniszczeniem,
b) środki ochrony danych osobowych.

7. Inspektor ochrony danych osobowych
a) wyznaczanie IOD,
b) status IOD,
c) zadania IOD
d) rola IOD

8. Naruszenie danych osobowych
a) czym jest naruszenie danych osobowych,
b) procedura postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych,
c) odpowiedzialność z tytułu naruszenia danych osobowych,
d) podmiot / osoba odpowiedzialna za naruszenie ochrony danych osobowych,
e) raportowanie incydentów do UODO i informowanie osób, których dane dotyczą – co
z tego wynika w praktyce?

9. Kontrola ochrony danych osobowych przez PUODO
a) przebieg kontroli,
b) uprawnienia inspektora,
c) obowiązki ADO oraz pracownika ADO w trakcie kontroli.

Trener: ANNA STOKŁOSA
radca prawny, specjalista prawa informacji, w szczególności zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz dostępem do informacji publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym wdrożeń. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką ochrony danych osobowych (zrealizowanych ponad 400 godzin szkoleniowych). Wykładowca w ramach projektu cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz na szkoleniach dla pracowników m.in. Gminy Cmoleń, Gminy Żyrardów, Teatru Studio, Muzeum Karykatury oraz szkoleń otwartych organizowanych przez m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

 

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.