logo

Zarządzanie talentami – jak wdrażać programy high potential

650,00  netto

Termin: 23.01.19 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Zarządzanie talentami – jak wdrażać programy high potential – szkolenie jednodniowe

Wstęp
Czy warto wdrażać programy talentowe w organizacjach? Jakie cele powinny one realizować i czy pomogą zatrzymać kluczowych pracowników?
Na te pytanie odpowie inspirujący warsztat prowadzony przez trenera i praktyka, z sukcesem wdrażającego takie programy w firmach

Cele szkolenia:
Szkolenie ma pomóc uczestnikom przygotować się do samodzielnego wdrożenia programu talentowego w swojej firmie. Uczestnicy warsztatów poznają metody rozpoznawania talentów w organizacji, nauczą się transparentnych metod i kryteriów wyboru osób z potencjałem do programu, projektowania inspirujących i angażujących programów rozwojowych dla talentów oraz będą mogli przeanalizować realne „case study” już wdrożonych projektów High Potential

Korzyści dla uczestników:
– wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń
– poznanie wybranych narzędzi do oceny potencjału pracowników
– nabycie praktycznych umiejętności projektowania programów talentowych począwszy od celu projektu, poprzez proces rekrutacji talentów i działania rozwojowe, aż po ewaluację i follow up
– poznanie konkretnych pomysłów przy okazji analizy już wdrożonych rozwiązań
– ocena ryzyk przy wdrażaniu programów talentowych i umiejętność ich zmniejszenia i działań prewencyjnych

Forma szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, angażującej wszystkich uczestników poprzez udział w ćwiczeniach (w parach, podgrupach i indywidualnych), dyskusje i burze mózgów

PROGRAM
Moduł I

Kim jest Talent i jak go rozpoznać?
1. Definicje i przykłady
2. Koncepcja „Learning Agility” przydatna w definiowaniu potencjału
3. Definicja talentu inna dla różnych organizacji w zależności od celu i misji projektu

Moduł II
Najważniejsze zasady o których należy pamiętać przy wdrażaniu programów
1. Jak zaangażować biznes do projektu – (projekt firmowy, a nie HR-owy)
2. Metodyka zarządzania projektowego
3. Tworzenie społeczności talentów

Moduł III
Jak zaplanować rekrutację do programu, aby kryteria były transparentne?
1. Proces jawny czy tajny? Czy talenty same się zgłaszają, czy są wyznaczani przez przełożonych?
2. Jak szeroką grupę docelową objąć?
3. Jakie narzędzia zastosować ( DC, testy umiejętności, testy osobowości)?
4. Ile etapów rekrutacji zaplanować?

Moduł IV
Komunikacja w projekcie
1. Jakie narzędzia komunikacji używać, jak promować program?
2. Jak przekazywać informację zwrotną osobom, które nie dostały się do projektu?
3. Czy komunikować listę wyłonionych talentów w organizacji?

Moduł V
Program rozwojowy
1. Jak zaprojektować program, pamiętając o tym jak się uczą ludzie dorośli (70/20//10)
2. Elementy programu – inspirujące przykłady
3. Mentoring, wdrażane projekty organizacyjne, eventy i szkolenia jako najczęściej stosowane metody rozwijania talentów

Moduł VI
Jak „zagospodarować” Talenty po zakończeniu programu
1. Czy od początku komunikować awans i uwzględnienie Talentu w planach sukcesji?
2. Talent jako mentor w kolejnych edycjach programów talentowych w organizacji
3. Wykorzystanie kreatywności Talentów i ich pomysłów na projekty – follow up

PROWADZĄCY:

BEATA MOLSKA

Dyrektor Zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej HR Accelerate. Jest psychologiem biznesu, trenerem, coachem oraz wieloletnim Dyrektorem Personalnym w firmach z sektora finansowego (bankowość, zarządzania należnościami, factoringu i ubezpieczeń) oraz firm produkcyjnych i logistycznych. Z branżą HR jest związana od ponad 20-stu lat. Jako certyfikowany coach (ICC) prowadzi executive coaching, team coaching, szkolenia kadry managerskiej i sił sprzedażowych, a także kompleksowo wdraża strategię personalną w firmie. Skutecznie realizowała takie projekty jak: badania satysfakcji pracowników, wartościowanie stanowisk pracy, zmiany struktury i projekty outplacementowe, restrukturyzacja przy połączeniach lub przejęciach spółek związane z zasobami ludzkimi, zaawansowane rekrutacje najwyższej kadry managerskiej, system zarządzania przez cele (MBO), modele kompetencji i system okresowych ocen pracowniczych, wdrożenie narzędzi i technologii wspierających procesy HR, systemowe rozwiązania związane z projektowaniem efektywnych szkoleń i programów rozwojowych, ścieżek kariery, Talent Management.
Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w zakresie Psychologii Biznesu (studia magisterskie) i MBA oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała certyfikat trenera biznesu. Przez ponad 15 lat była odpowiedzialna za całość procesów HR w tym payroll, politykę wynagrodzeń, szkolenia i rozwój w branży finansowo- ubezpieczeniowej w firmach ING Commercial Finance, Coface Poland, Axa Assistance oraz w branży dystrybucyjnej i FMCG jako Interim HR Director– w firmie Nestle Waters będącej właścicielem marki Dar Natury (restrukturyzacja i podział biznesu oraz zasobów ludzkich po transakcji sprzedaży firmie Eden Spring). Przez prawie 8 lat była odpowiedzialna za politykę wynagrodzeń i benefitów oraz miękki HR jako Dyrektor Personalny w firmie Coface (mapowanie i opisywanie stanowisk, rozbudowa struktury w tym nowej spółki factoringowej, job grading, rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, projekty rozwojowe (w tym pozyskanie środków unijnych na szkolenia dla pracowników). Ostatnio współpracowała jako Interim Recruitment & Development Manager przy projektach związanych z rozbudowaniem struktury organizacji i mapowaniu stanowisk oraz rekrutacyjnych i rozwojowych w DPD Polska Sp. z o.o. w tym m.in.: wartościowanie i opisywanie stanowisk pracy po połączeniu z inną firmą kurierską – Siódemką, Akademia Talentów DPD i inne.
Aktualnie pełni rolę Head of Development and Recruitment w firmie Xella Polska Sp. z o.o. – producenta systemów i materiałów budowlanych (marki Ytong, Silka i Multispor)
Od 1997 roku jest także Dyrektorem Zarządzającym firmy doradczo-szkoleniowej HR ACCELERATE i współpracuje jako freelancer przy projektach HR. Posiada uprawnienia certyfikacyjne do wielu narzędzi psychometrycznych i testów umiejętności służących do diagnozy potencjału w procesach rozwojowych, coachingowych czy rekrutacyjnych , w tym m.in.: Insightful Profiler ip coach 121, FRIS style myślenia, Extended DISC, SHL, Profiles XT.

Więcej o Programach High Potential w organizacjach 

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.