logo

Zarządzanie zmianą

1 350,00  netto

Termin: wrzesień 2018 – skontaktuj się by dowiedzieć się więcej skontaktuj się by dowiedzieć się więcej
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Zarządzanie zmianą szkolenie 2-dniowe

Cele szkolenia:
1. Zapoznanie uczestników z mechanizmami zmiany i sposobami działania w okresie przemian.
2. Pobudzenie wymiany, dialogu i przepływu informacji w organizacji / zespole.
3. Przećwiczenie umiejętności menedżerskich użytecznych w procesie zmiany.
4. Zwiększenie gotowości do akceptowania i zaangażowania się w zmianę.
5. Przeprowadzanie pracowników przez kolejne etapy procesu zmiany

Korzyści ze szkolenia:
Szkolenie Zarządzanie zmianą przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych poziomów w strukturze organizacji. Po szkoleniu uczestnicy (menedżerowie):

 • rozumieją, jakie efekty osobiste i dla organizacji wynikają z procesu zmian,
 • rozpoznają reakcje na zmianę,
 • znają sposoby konstruktywnych zachowań w sytuacji zmiany,
 • potrafią przeformułować myślenie o przeszłości na myślenie o przyszłości,
 • posiadają umiejętności skutecznego wspierania innych osób w procesie zmiany,
 • znają zasady komunikowania się podwładnymi w okresie zmiany.

PROGRAM:
Dzień 1
Sesja 1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Cele szkolenia,
 • Przedstawienie wzajemne
 • Agenda, zakres merytoryczny + doprecyzowanie oczekiwań
 • Określenie metod i zasady pracy

Sesja 2. Czym jest zmiana – perspektywa osobista

 • Definicje zmiany
 • Zmiana – szansa czy zagrożenie?
 • Wypełnienie kwestionariusza „Zmiana – jak usprawnić jej przebieg”

Sesja 3. Rozumienie procesu zmiany

 • Giełda – gra na forum
 • Indywidualna krzywa zmiany – model 4 faz zmiany
 • Proces indywidualnego przechodzenia przez zmiany – fazy zmiany
 • Psychologiczne reakcje jednostki w każdej z 4 faz
 • Przyczyny „bycia w danej fazie” – emocje wiążące sięz każdym z etapów
 • Kwestionariusz autodiagnozy cd.: obliczenie i omówienie wyników indywidualnych

Sesja 4. Perspektywa osobista – zarządzanie sobą (i swoimi emocjami) w zmianie

 • Rozpoznawanie zachowań w poszczególnych fazach typowych dla zmiany
 • Jak sięzachowują ludzie w każdej z faz zmiany?
 • Jak pomóc sobie przejść przez zmianę?

Dzień 2
Sesja 5. Perspektywa menedżera – przeprowadzania innych przez zmianę

 • Wprowadzanie zmiany w zespole
 • Różnice w reakcji na zmianę w zależności od typu osobowości
 • Rola menedżera w zmianie
 • Metody przeprowadzania innych przez zmianę
 • 8 kroków Kottera
 • Ćwiczenie rozmów z podwładnymi/współpracownikami
 • Przeprowadzanie do kolejnej fazy zmiany

Sesja 6. Perspektywa organizacji – komunikacja w procesie zmiany

 • Formalne i nieformalne kanały komunikowania się w organizacji
 • Bariery w komunikacji?
 • Sposoby zapobiegania przekształcaniu informacji?
 • Metody konstruowania informacji o zmianie?

Sesja 7. Komunikowanie zmiany

 • Przygotowanie do zakomunikowania zmiany
 • Struktura komunikatu o zmianie
 • Budowanie argumentów o zmianie

Sesja 8. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie kluczowych zagadnień omawianych podczas szkolenia
 • Rundka informacji zwrotnych od uczestników
 • Plan działań po szkoleniu
 • Ewaluacja<< Powrót do kalendarza
Bookmark the permalink.